• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Verejné obstarávanie

Odstránenie havarijného stavu strechy

Zoznam verejných súťaží

Odstránenie havarijného stavu strechy
Dopravné ihrisko v areáli ZŠ Štítnik UKONČENÉ
Dodávka a montáž komponentov na detské ihrisko v Štítniku
UKONČENÉ
Mäso a mäsové výrobky
UKONČENÉ
Rôzne potravinárske výrobky
UKONČENÉ
Ovocie a zelenina
UKONČENÉ
Mrazené výrobky
UKONČENÉ
Mliečne výrobky
UKONČENÉ
Pekársky tovar
UKONČENÉ
Revízia elektrických zariadení v ZŠ Štítnik UKONČENÉ

Základná škola Štítnik, Školská 295, 049 32 Štítnik

Výzva na predkladanie ponúk

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Číslo:

Názov zákazky: Čistiace prostriekdy

Názov zákazky: Nákup výpočtovej a informačno-komunikačnej techniky pre projekt "Multikulturalizmus v našej škole"

Názov zákazky: Zabezpečenie publicity pre projekt Multikulturalizmus v našej škole so špecifikáciu (pozri príloha)

Názov zákazky: Hrubý tovar

Názov zákazky: Hydina, ryby, mrazené výrobky

Názov zákazky: Chlieb a pekárenské výrobky

Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky

Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky

Názov zákazky: Ovocie a zelenina

Názov zákazky: Sterlizivoná zelenina

Názov zákazky: Tonery

(pod dokumentami nájdete prílohy k jednotlivým zákazkám)

Názov zákazky:  Výmena krytiny na strieškach nad chodníkmi v ZŠ Štítnik

Názov zákazky: Dodávka počítačových zostáv pre ZŠ Štítnik

Názov zákazky: Dodávka a montáž gastrozariadenia do ŠJ Štítnik

Názov zákazky: Hrubý tovar a sterilizovaná zelenina a ovocie

Názov zákazky: Hydina, ryby, mrazené výrobky

Názov zákazky: Chlieb a pekárenské výrobky

Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky

Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky, vajcia

Názov zákazky: Ovocie a zelenina

bližšie informácie:

(15.92 kb)
(15.79 kb)
(15.28 kb)
(15.62 kb)
(15.28 kb)
(37 kb)
(39 kb)
(38 kb)
(25.5 kb)
(39 kb)
(38 kb)
(38 kb)