• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Naše úspechy

Súťaže v školskom roku 2011/2012

Vedomostné a umelecké súťaže

Názov súťaže Žiaci Okresné
kolo
Krajské
kolo
Pripravoval
Hviezdoslavov Kubín K.Beitlerová
V. Motúzová
účasť PaedDr. Končeková
Botanikiáda A.MolnárT.Ivanič Mgr.Helembaiová
Za krásami Slovenského Krasu R.Kolesár
V.Krištofová
V.Motúzová
B.Poradská
Mgr.Helembaiová
Taktik A.Molnár
R.Kolesár
V.Hanisková
J.Motúz
Mgr.Helembaiová
Expert V.Motúzová
E.Antalíková
R.Kolesár
V.Krištofová
M.Girmonová
N.Helpen
A.Liptáková
Mgr.Helembaiová
Chemická olympiáda J.Dovcová
S.Ferencová
Mgr.Helembaiová
Fyzikálna olympiáda J.Dovcová
S.Ferencová
P.Palečko
Mgr.Šmelková
Matematická olympiáda K.Prokšejová
V.Motúzová
R.Kolesár
A.Molnár
J.Motúz
P.Palečko
Mgr.Šmelková
Mgr.Szentpéteriová
Mgr.Kubejová
Pytagoriáda J.Kupec
J.Vrana
A.Molnár
J.Motúz
K.Prokšejová
V.Motúzová
R.Kolesár
Mgr.Bartóková
Mgr.Spišáková
Mgr.Szentpéteriová
Mgr.Šmelková
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas A.Molnár 1.miesto účasť PaedDr.Končeková
Šaliansky Maťko K.Beitlerová
V.Motúzová
1.miesto
3.miesto
účasť PaedDr.Končeková
Olympiáda zo SJL S.Ferencová 4.miesto Mgr.Bencová
Olympiáda z DEJ S.Ferencová
V.Hanisková
E.Antalíková

Dopisovateľské súťaže

Názov súťaže Žiaci Okresné
kolo
Krajské
kolo
Pripravoval
 KORSEM - Prírodovedný seminár  A.Molnár
J.Motúz
R.Kolesár
V.Motúzová
E.Antalíková
N.Helpen
A.Liptáková
S.Ferencová
J.Dovcová
 Mgr.Helembaiová
 Seminár Delfín R.Kolesár
V.Hanisková
B.Poradská
V.Violová
V.Motúzová
M.Girmonová
E.Antalíková
A.Liptáková
N.Helpen
J.Dovcová
S.Ferencova
 Mgr.Helembaiová
 Envirotázniky  N.Helpen  Mgr.Helembaiová
 MAKS J.Motúz
K.Beitlerová
A.Molnár
K.Prokšejová
V.Vilímová
N.Šmiáková
K.Szasziová
N.Lukáčová
R.Kolesár
V.Motúzová
M.Girmonová
V.Hanisková
T.Cihaj
A.Spišák
J.Dovcová
S.Ferencová
V.Linkesch
M.Erdelyi
Mgr.Szentpéteriová
Mgr.Kubejová
Mgr.Šmelková
 Maksík M.Murza
A.Pazerová
D.Lukáč
A.Belányiová
J.Kupec
L.Lacková
V.Gallová
P.Garcársz
J.Vrana
V.Jančíková
R.Bartoš
J.Jančík
Mgr.Spišáková
Mgr.Zdechovanová
Mgr.Bartóková
FYZIQ S.Ferencová
J.Dovcová
P.Palečko
P.Gonosová
T.Cihaj
A.Spišák
V.Motúzová
R.Kolesár
M.Girmonová
V.Hanisková
Mgr.Šmelková
Mgr.Široká
Ing.Kramárová

Športové súťaže

Názov súťaže Žiaci Obvodové
kolo
Okresné
kolo
Pripravoval
Okresné kolo vo vybíjanej žiačok 1999-2000 L.Hodermarská
T.Štrignerová
A.Baršonová
S.Maková
K.Prokšejová
K.Szasziová
V.Hanisková
J.Maková
M.Tomiová
V.Tomiová
V.Vilímová
N.Lukáčová
4.miesto Mgr.Herško
Obvodové kolo v minifutbale McDonalds Cup 2001 P.Hodermarský
M.Urban
F.Zsiga
R.Rochl
M.Tomi
R.Bartoš
P.Milko
J.Jančík
Z.Rajko
T.Ivanič
1.miesto 2.miesto Mgr.Herško
Obvodové kolo v malom futbale žiakov Jednota Cup 1996 a mladší N.Kolesár
M Ferenc
R.Viola
D.Zsiga
T.Kandalík
A.Rochl
J.Gazdík
M.Ferenc
L.Gábor
R.Tomi
2.miesto Mgr.Herško
Malý futbal - Školský pohár žiakov 1999 a mladší L.Tomi
R.Rochl
D.Zlatnický
M.Tomi
T.Ivanič
P.Milko
G.Tomi
Ľ.Tomi
J.Motúz
Š.Vido
3.miesto Mgr.Herško
Okresné kolo v hokejbale žiakov N.Kolesár
M.Ferenc
D.Zsiga
T.Kandalík
F.Spišák
T.Gallo
P.Palečko
E.Benčko
A.Rochl
D.Barnák
2.miesto Mgr.Herško
Obvodové kolo vo veľkom futbale
A.Rochl
M.Ferenc
N.Kolesár
A.Palečko
M.Szepesi Peprík
D.Hloška
G.Tomi
D.Zlatnický
D.Zsiga
J.Gazdík
L.Gábor
L.Tomi
R.Viola
R.Tomi
S.Šimko
2.miesto
Mgr. Herško
Obvodové kolo vo florbale žiakov 1996 a mladších A.Rochl
D.Barnák
M.Ferenc
D.Zsiga
A.Spišák
T.Gallo
P.Palečko
V.Linkesch
N.Kolesár
E.Benčko
T.Kandalík
3.miesto Mgr.Herško
Obvodové kolo vo florbale žiakov 1998-1999 M.Chalupka
N.Kolesár
A.Palečko
M.Štrigner
R.Viola
E.Kolesár
Š.Vido
R.Rochl
4.miesto Mgr.Herško
Obvodové kolo vo florbale žiakov 1996 a mladších T.Gallo
P.Palečko
N.Kolesár
V.Linkesch
M.Ferenc
A.Rochl
D.Barnák
T.Kandalík
A.Spišák
A.Palečko
D.Zlatnický
3.miesto Mgr.Herško
Stolnotenisový turnaj o Pohár riaditeľa ZŠ Gemerská Poloma L.Gábor
E.Lalik
M.Kalaro
7.miesto Mgr.Herško
Súťaž mladých zdravotníkov E.Benčko
V.Linkesch
M.Marcinek
F.Tomi
M.Erdélyi
3.miesto Ing.Mihóková
Mladí hasiči R.Mihóková
A.Belányiová
J.Jančík
Z.Rajko
M.Šmijáková
K.Beitlerová
J.Maková
A.Molnár
T.Štrignerová
E.Boldišová
D.Hloška
N.Lukáčová
S.Maková
K.Prokšejová
N.Šmijáková
G.Tomi
P.Tomi
Š.Vido
V.Vilímová
E.Kolesár
D.Zlatnický
1.miesto dievčatá

3.miesto chlapci
Mgr.Smolková
Ing.Mihóková
M.Smolko

Súťaže v školskom roku 2010/2011

Vedomostné a umelecké súťaže

Názov súťaže Žiaci Okresné kolo Krajské kolo Pripravoval
Hviezdoslavov
Kubín
K.Beitlerová 1.miesto účasť PaedDr.Vidová
Biologická olympiáda S.Ferencová 3.miesto Mgr.Helembaiová
Botanikiáda D.Hloška účasť Mgr.Helembaiová

Za krásami Slovenského krasu
R.Kolesár
V.Motúzová
B.Poradská
M.Girmonová
 
úspešní
 riešit.

Mgr.Helembaiová
Chemická olympiáda B.Vidová  úspešná
 riešit.
Mgr.Helembaiová

Expert - Tajomstvá prírody
R.Kolesár
J.Dovcová
S.Ferencová
D.Bradáčová
I.Kubejová


Mgr.Helembaiová

Výtvarné súťaže

Názov súťaže Ocenené práce Okresné kolo Pripravoval
Rok na Gemeri V.Motúzová Mgr.Tomajková
Slovenské rozprávky M.Kolesárová
M.Gašpar
R.Kolesár
I.Milo
Mgr.Tomajková
Výtvarná súťaž ZUŠ P.Hodermarský
V.Jančíková
1.miesto
1.miesto
Mgr.Tomajková
Vianočný stromček - aranžovanie M.Girmonová


S.Ferencová
1.miesto
krajské k.
2.miesto
3.miesto
Mgr.Tomajková
Návrh na žiacku knižku A.Krága Mgr.Tomajková
Zimné športy T.Cihaj
K.Váradiová
Mgr.Tomajková
Európa v škole K.Prokšejová
L.Murzová
H.Bohóová
V.Hlaváčová
Mgr.Tomajková
Mgr.Spišáková

Športové súťaže

Názov súťaže Žiaci Okresné kolo Krajské kolo Pripravoval
Súťaž mladých
záchranárov
L.Belányiová
S.Ferencová
M.Ferenc
E.Benčko
4. miesto 9.miesto Mgr.Zdechovanová
Súťaž mladých zdravotníkov K.Beitlerová
A.Molnár
J.Maková
J.Viola
Ľ.Rusňák
2. miesto   PaedDr.Vidová
Putovný pohár riaditeľa HaZZ RV žiaci Hasičského krúžku  2.miesto-ch    M. Smolko
Vianočná hasičská súťaž - regionálne kolo N.Lukáčová
V.Vilímová
S.Maková
J.Maková
N.Šmiaková


E.Benčko
V.Linkesch
M.Belányiová
N.Tažiková
S.Ferencová
1.miesto-d

2.miesto-ch
   M. Smolko
 Plameň žiaci Hasičského krúžku 1.miesto-d
2.miesto-d
3.miesto-ch
  M.Smolko
Atletika - štafeta P.Prokšej
A.Krága
J.Gazdík
M.Ferenc
 3.miesto    Mgr.Herško
Atletika - hod kriketkou P.Prokšej  1.miesto    Mgr.Herško

Hokejbal
A.Krága
Š.Snopko
P.Palečko
T.Gallo
F.Tomi
N.Kolesár
D.Barnák
M.Ferenc
A.Rochl
J.Hrušovksý
T.Kandalík

2.miesto
 
Mgr. Herško

Malý futbal
A.Krága
P.Prokšej
T.Kandalík
A.Rochl
J.Gazdík
R.Danko
N.Kolesár
M.Ferenc
R.Tolnai
D.Zsiga

3.miesto
 
Mgr.Herško

Dopisovateľské súťaže

Názov Úspešní riešitelia Pripravoval
Olympiáda o životnom prostredí - Envirootázniky S.Ferencová
celoslovenské kolo
2. miesto
Mgr.Helembaiová
Delfín S.Ferencová
J.Mešková
L.Belányiová
E.Antalíková
A.Liptáková
J.Dovcová
Mgr.Helembaiová
Korešpondenčný seminár ekológie S.Ferencová
J.Dovcová
Mgr.Helembaiová
Všetkovedko K.Beitlerová
J.Motúz
A.Molnár
L.Hodermarská
J.Viola
Ľ.Rusňák
T.Štrignerová
J.Ivanič
T.Ivanič
V.Gašparová
PaedDr.Vidová
Maksík R.Bartoš
J.Jančík
V.Jančíková
L.Cvanigová
K.Beitlerová
J.Motúz
A.Molnár
Mgr.Spišáková
PaedDr.Vidová
Maks E.Boldišová
N.Šmiaková
D.Hloška
G.Tomi
K.Prokšejová
K.Szásziová
N.Lukáčová
V.Vilímová
V.Motúzová
R.Kolesár
M.Girmonová
V.Hanisková
T.Cihaj
A.Spišák
P.Gonosová
M.Marcinek
M.Erdély
V.Linkesch
T.Gallo
P.Palečko
J.Dovcová
S.Ferencová
D.Bradáčová
I.Kubejová
R.Repiská
B.Vidová
Mgr.Šmelková
Mgr.Široká
Mgr.Tomajková
Mgr.Kubejová
Mgr.Szentpéteriová
FyziQ S.Ferencová
J.Dovcová
P.Palečko
P.Gonosová
I.Kubejová
D.Bradáčová
R.Repiská
J.Hrušovský
Mgr.Šmelková
Mgr.Široká
Mgr.Kubejová

Skokan Gydko
L.Lučanská
N.Marková
R.Repiská
D.Bradáčová

Mgr.Szentpéteriová

Matematický klokan
J.Kupec
J.Vrana
V.Motúzová
Mgr.Bartóková
Mgr.Spišáková
Mgr.Šmelková

Súťaže v školskom roku 2009 / 2010


Vedomostné a umelecké súťaže

Názov súťaže Žiaci                          Okresné kolo Pripravoval               
Skvosty po
Gotickej ceste
Radka Repiská
Nina Sisiková
Michal Miškár
1. miesto Mgr. Dusová
Skvosty po Gotickej ceste Simona Ferencová
Radka Repiská
Nina Sisiková

2.miesto

Mgr.Katreničová
Zlatá podkova,
zlaté pero,
zlatý vlas
Ján Hrušovský 1. miesto PaedDr. Končeková
Hviezdoslavov Kubín Klaudia Beitlerová
Viera Vesterová
Viktória Vesterová
3. miesto
3. miesto
3. miesto
PaedDr. Vidová
PaedDr. Končeková
Geografická olympiáda Michal Miškár 2. miesto Mgr. Helembaiová
Fyzikálna olympiáda Michal Miškár 1. miesto Mgr. Šmelková
Archimediáda Simona Ferencová 1. miesto Mgr. Szentpéteriová

Pytagoriáda
Lenka Vranová
Veronika Motúzová
Richard Kolesár
uspešní
riešitelia
Mgr. Zdechovanová
Mgr. Šmelková
Expert - geniality show Michal Miškár - Dejiny
Lucia Lučanská - Tajomstvá prírody
Mgr. Helembaiová
Mgr. DusováSpevácke súťaže

Názov súťaže Žiaci Okresné kolo Pripravoval
U Havranky hrat budú Lenka Vranová 3. miesto Mgr. Spišáková
Mgr. Bartóková
Slávik Slovenska Lenka Vranová 3. miesto Mgr. Spišáková
Mgr. Bartóková
Výtvarné súťaže

Názov súťaže Žiaci Okresné kolo Pripravoval
Poznaj svoj kraj Peter Lipták ocenená práca Mgr. Tomajková
Európa v škole Laura Cvanigová
Ľubomíra Gonová
Jerguš Vrana
Martina Belányiová
Michal Miškár
ocenené práce
postupujúce do
celoslov. kola
Mgr. Tomajková
Mgr. Spišáková

Športové súťaže

Názov súťaže Žiaci                         Okresné kolo Pripravoval              
Súťaž mladých
záchranárov
Viktória Vesterová
Lenka Hricová Jančová
Michal Miškár
Martin Gettler
1. miesto Mgr. Zdechovanová
krajské kolo 1. miesto  
celoslovenské kolo    

Putovný pohár
riaditeľa Hazz
Nikoleta Marková
Vladimír Linkesch
Erik Benčko
Andrea Laliková
Simona Ferencová


2. miesto


Michal Smolko
Florbal EXEL  CUP
T.Gallo
P.Palečko
M.Ferenc
D.Barnák
F.Tomi
A.Rochl
A.Krága
V.Dubec
E.Benčko
2.miesto
Mgr. Herško


Orion FLORBAL CUP
T.Gallo
A.Rochl
M.Ferenc
E.Benčko
D.Barnák
F.Tomi
M.Szepesi Peprík1. miestoMgr. HerškoHokejbal
T.Gallo
A.Rochl
M.Ferenc
E.Benčko
D.Barnák
F.Tomi
M.Szepesi Peprík
P.Palečko2. miestoMgr. Herško
Atletika - vrh guľou Simona Ferencová Matúš Ferenc 1. miesto Mgr. HerškoPlameň -
regionálne kolo

foto 1
foto 2
foto 3
M.Šmiaková
K.Beitlerová
J.Ivanič
T.Ivanič
A.Molnár
T.Štrignerová
V.Báršoňová
E.Boldišová
D.Hloška
E.Kolesár
N.Lukáčová
J.Maková
S.Maková
N.Šmiaková
G.Tomi
Š.Vido
V.Vilímová
N.Žiga
A.Žiga
S.Huraj
R.Viola
L.Belányiová
S.Ferencová
M.Tomiová
E.Benčko
A.Laliková


2. miesto
chl. - st.
3. miesto
chl. - ml.
3. miesto
dievčatá

Michal Smolko

Dopisovateľské súťaže

Názov
Úspešní  riešitelia               
  Pripravoval
Korenšpondenčná
škola ekológie
Simona Ferencová Mgr. Helembaiová

Matematický klokan - medzinárodná
súťaž
L.Vranová
V. Motúzová
I.Kubejová
M. Miškár
P.Marko
J.Kupcová


Mgr. Šmelková
MAKS M. Girmonová
V. Motúzová
V. Hanisková
R. Kolesár
T. Cihaj
A. Spišák
P.Gonosová
M. Marcinek
M. Erdélyi
V. Linkesch
T.Gallo
P.Palečko
J. Dovcová
S. Ferencová
D. Bradáčová
I.Kubejová
R.Repiská
B.Vidová
J. Kupcová
L.Palečková
L.Hricová Jančová
S. Hedmegová
V.Vesterová
M.Miškár
Mgr. Šmelková
Mgr. Tomajková
Mgr. Kubejová
Mgr.Szentpéteriová
Mgr. Motúzová
                                
MAKSÍK K. Beitlerová
Hodermarský
L.Hodermarská
J.Ivanič
T.Ivanič
A. Molnár
J. Motúz
Š.Vido
D.Hloška
L.Vranová
V.Krištofová
K.Szásziová
N.Šmiaková
J.Cihaj
G.Tomi
A.Baršoňová
E.Boldišová
V.Tomiová
V.Vilímová
PaedDr. Vidová
Mgr.Zdechovanová
VŠETKOVEDKO T.Štrignerová
K.Beitlerová
L.Hodermarská
J.Motúz
A.Molnár
V.Gašparová
T.Ivanič
J.Ivanič
E.Tomiová
L.Tomi
J.Viola
E.Boldišová
V.Vilímová
M.Šmiáková
Š.Vido
J.Cihaj
D.Hloška
P.Tomi
L.Vranová
K.Szásziová
PaedDr. Vidová
Mgr.ZdechovanováFYZIQ
J.Dovcová                   4-5 kraj
S. Ferencová____________
P.Palečko                   4-5 kraj
P.Gonosová_____________
I.Kubejová                   1-4 kraj
D.Bradáčová____________
R.Repiská                   1-4 kraj
J.Hrušovský_____________
M.Miškár                     2-5 kraj
L.HricováJančová_________
V.Vesterová               2-5 kraj
V.Vesterová_____________
L.Palečková                2-5 kraj
J.Kupcová______________
J.Tomi                         2-5 kraj
M.GettlerMgr.Szentpéteriová
Mgr.Šmelková


 

Vedomostné súťaže v školskom roku 2008 / 2009Názov súťaže Žiaci Okresné kolo Pripravoval
Hviezdoslavov Kubín K.Beitlerová 2.miesto PaedDr.A.Vidová
Hviezdoslavov Kubín V.Vesterová 3.miesto Mgr.I.Končeková
Fyzikálna olympiáda M.Miškár 1.miesto Mgr.M.Šmelková
Fyzikálna olympiáda M.Gettler 2.miesto Mgr.M.Šmelková
Archimediáda R.Repiská J.Hrušovský I.Kubejová D.Bradáčová úspešní riešitelia Mgr.M.Szentpéteriová
Chemická olympiáda B.Lučanská úspešný riešiteľ Mgr.E.Helembaiová
Matematická olympiáda P.Palečko 3.miesto Mgr.A.Kubejová
Pytagoriáda 3 L.Vranová úspešný riešiteľ Mgr.Y.Zdechovanová
Pytagoriáda 4 V.Motúzová úspešný riešiteľ Mgr.T.Bartóková
Prírodovedná súťaž - 1.stupeň V.Motúzová
V.Hanisková
M.Girmonová
R.Kolesár
1.miesto Mgr.T.Bartóková


Výtvarné súťaže

Názov súťaže Žiaci Okresné kolo Pripravoval
Vesmír očami detí R.Fídes 3.miesto Mgr.E.Tomajková
Folklór očami detí P.Gonosová ocenená práca Mgr.E.Tomajková
Slovenská rozprávka J.Ivanič ocenená práca PaedDr.A.Vidová

Športové súťaže

Názov súťaže Žiaci Okresné kolo Pripravoval
Olympiáda mladých záchranárov V.Vesterová
L.H.Jančová
M.Miškár
M.Gettler
1.miesto
Mgr.Y.Zdechovanová
    krajské kolo
1.miesto
 
    celoslovenské kolo
10.miesto
 
Putovný pohár riaditeľa HaZZ E.Benčko A.Laliková V.Linkesch
N.Marková
J.Rochl
1.miesto M.Smolko
Šach R.Danko 1.miesto Bc.L.Hlaváč
Šach P.Hlaváč 2.miesto Bc.L.Hlaváč
Atletika - vrh guľou M.Licher 1.miesto Mgr.M.Herško
Atletika - vrh guľou J.Bakeš 3.miesto Mgr.M.Herško
Malý futbal
najml. žiaci
McDonald´s
Š.Vido E.Kolesár D.Hloška G.Tomi D.Zlatnický
R.Kolesár
M.Samko
A.Palečko
P.Zakirov
M.Gašpar
 2.miesto Mgr.M.Herško
P.Konček
Malý futbal
starší žiaci
V.Dubec
R.Tolnai
I.Bošela
R.Kolesár
J.Rochl
A.Krága
P.Prokšej
J.Bakeš
  Mgr.M.Herško
P.Konček

Dopisovateľské súťaže

Názov súťaže Úspešní riešitelia Pripravoval
MAKS M.Girmonová, V.Motúzová, V.Hanisková, R.Kolesár, T.Cihaj, A.Spišák, J.Dovcová, S.Ferencová, M.Erdélyi, V.Linkesch, P.Gonosová, M.Marcinek, T.Gallo, P.Palečko, D.Bradáčová, I.Kubejová, R.Repiská, N.Sisiková, J.Kupcová, L.Palečková, L.H.Jančová, M.Miškár, S.Hedmegová, V.Vesterová, B.Lučanská, M.Puškášová, D.Belányiová, R.Repiská Mgr.T.Bartóková
Mgr.E.Tomajková
Mgr.M.Szentpéteriová
Mgr.M.Šmelková
Mgr.J.Motúzová
Mgr.A.Kubejová
Matematický klokan 5 klokanov - J.Motúz, V.Motúzová, R.Kolesár, J.Dovcová, I.Bošela, B.Lučanská
4 klokani - A.Molnár, J.Viola, K.Beitlerová, J.Ivanič, L.Hodermarská, L.Vranová, G.Tomi, P.Palečko, D.Bradáčová, L.H.Jančová, R.Hodermarský, R.Repiská
PaedDr.A.Vidová
Mgr.T.Bartóková
Mgr.M.Szentpéteriová
Mgr.Y.Zdechovanová
Mgr.A.Kubejová
Mgr.J.Motúzová
Mgr.M.Šmelková
fyZIQ R.Repiská, J.Hrušovský, I.Kubejová, D.Bradáčová, V.Vesterová, V.Vesterová, M.Miškár, L.H.Jančová, M.Gettler, J.Tomi, R.Kolesár, M.Palečko, I.Bošela, F.Spišák Mgr.M.Szentpéteriová
Mgr.M.Šmelková
Korešpondenčná
škola ekológie
J.Hrušovský, N.S.Pepríková, M.Bartóková Mgr.E.Helembaiová
Expertgeniality
show
M.Miškár - dejiny Mgr.E.Helembaiová
Mgr.E.Dusová