• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Pedagogickí zamestnanci

Zoznam pedagogických zamestnancov

v školskom roku 2018/2019

P.č.

Priezvisko a meno

Funkcia

1

Mgr. Adamová Zuzana

záspupkyňa riad.

2

Mgr. Bartóková  Tatiana

učiteľka 1. stupňa

3

Mgr. Bencová  Viera

učiteľka 2. stupňa

4

Eltschlägerová  Agáta

vychovávateľka

5

Mgr. Helembaiová  Eva

učiteľka 2. stupňa

6

Mgr. Herško  Marian

učiteľ 2. stupňa

7

Mgr. Katreničová Martina

učiteľka 2. stupňa

8

PaedDr. Končeková Ivana

záspupkyňa riad.

9

Ing. Kramárová Lenka

učiteľka 2. stupňa

10

Mgr. Kubejová Andrea

učiteľka 2. stupňa

11

PaedDr. Lengová Soňa

učiteľka 1. stupňa

12

Ing. Mihóková  Slávka

učiteľka 2. stupňa

13

Ing. Motúzová  Daniela

učiteľka 2. stupňa

14

Sedmáková  Milena

vychovávateľka

15

Mgr. Smolková  Jana

riaditeľka školy

16

Mgr. Spišáková  Alica

učiteľka 1. stupňa

17

Mgr. Široká Andrea

učiteľka 2. stupňa

18

Bc. Šmiaková Erika

vychovávateľka

19

Ing. Vido  Štefan

učiteľ 2. stupňa

20

PaedDr. Vidová  Andrea

učiteľka 1. stupňa

21

Mgr. Vrana Ján

učiteľ 1. stupňa

22

Mgr. Vranová Lenka

učiteľka 1. stupňa

23

Mgr. Zdechovanová  Yveta

učiteľka 1. stupňa

24

Hlaváč Ivan, DiS.art.

asistent

25

Bc. Hlaváč Ladislav

asistent

26

Mgr. Petrusová Katarína

soc. pedagóg

27

Bc. Piljan Radoslav

asistent

28

Bc. Váradiová Vladislava

asistent

29