• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Nórske fondy

O projekte

S každoročným nárastom počtu žiakov v hmotnej núdzi, ale hlavne žiakov z málopodnetného sociálneho prostredia vznikla potreba realizácie projektu “Multikulturalizmus v našej škole”.

Škola rozvíja prirodzené schopnosti žiakov v duchu podpory rómskej kultúry, zvykov a tradícií. Okrem pestovania lásky k materinskému jazyku (rómčina) je práca školy orientovaná aj na podporu sociálnych vzťahov, cez ich špecifické kultúrne reálie, hudbu a tanec, poukázať pozitívny prínos pre celú spoločnosť.

Cieľom projektu je podieľať sa na rozvoji vedomostí a záujmov, utváraní podmienok pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí. Pričom záujmová činnosť zohráva nezastupiteľnú úlohu pri sebarealizácii detí a zúčastňuje sa aj na prevencii negatívnych javov ako sú alkohol a drogy. Pre zabezpečenie zníženia národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie je hlavnou snahou projektu organizovať a zrealizovať aktivity v súvislosti s výučbou rómskych reálií, hlavne prostredníctvom vytvorenia súboru nepovinných vyučovacích predmetov Rómske reálie, vytvoriť súbor záujmových útvarov, vytvoriť súbor aktivít, exkurzií, športových podujatí v spolupráci s rodičmi s aktívnou, či pasívnou účasťou na projekte.

Informácie o projekte: www.eeagrants.sk

                                     www.norwaygrants.sk

Fotogaléria:

Rómsky zvyky

Športový deň 11/2014

Vianočné akcie 12/2014

Korčuľovanie 1/2015

Deň matiek 5/2015

Muránska planina 6/2015

Škola v prírode 6/2015

Športový deň 6/2015

Školská diskotéka 6/2015

Deň boja proti drogám a Deň správnej výživy 11/2015

Výchovný koncert 11/2015

Oblečme sa do červenej 12/2015

Zlaté kura 12/2015

Prišiel k nám Mikuláš 12/2015

Vianočný koncert 12/2015

Prílohy:

(264.81 kb)
(4415 kb)
(108.64 kb)