• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM - riaditeľské voľno 24.3.2023

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 163/2022 Z. z., riaditeľka Základnej školy, Školská 295, Štítnik u d e ľ u j e dňa 24. 3. 2023 (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka z organizačných dôvodov. Vyučovanie bude v plnom rozsahu pokračovať v pondelok 27. 3. 2023.

Mgr. Jana Smolková

riaditeľka školy

Zoznam aktualít

Infornácia pre rodičov
POZVANIE - 26.10.2023 Mesiac úcty k starším
OZNAM - riaditeľské voľno 23.10. 2023
Začiatok školského roka 2023/2024
OZNAM - príspevok na dopravu
Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023
Triedne zasadnutia ZRPŠ
Deň matiek
Digitálny príspevok pre žiakov SR článok
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]