• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Testovanie 9 2022

Základné informácie a pokyny k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom T9 2022

Riadny termín testovania: 6. apríla 2022 (streda).

Náhradný termín: v prípade závažných objektívnych dôvodov na neúčasť 21. apríla 2022 (štvrtok).

Testovanie je určené všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

Cieľ testovania: získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Testované predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Testové úlohy: 30, ktoré majú formu úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností alebo otvorené úlohy s tvorbou krátkej odpovede, za správnu odpoveď je udelený 1 bod, za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď je 0 bodov.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením: žiaci, ktorí sa vzdelávajú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu s modifikáciou obsahu z testovaného predmetu majú predĺžený čas o 15 minút a môžu používať kompenzačné pomôcky.

Ďalšie informácie:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

                                                                 

Mgr. Eva Helembaiová

                                                                       školský koordinátor

(223.56 kb)

Zoznam aktualít

OZNAM - príspevok na dopravu
OZNAM - 18.05.2022 riaditeľské voľno - žiaci 6.až 9. ročníka
OZNAM - Testovanie 5
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA 2022
OZNAM - prerušenie prevádzky ŠJ
OZNAM - príspevok na dopravu
Testovanie 9 2022
Jarné prázdniny 2021/2022
Nariadenie karatény
Polročné prázdniny 2021/2022
1 2 3 4 5 6 7 [>]