• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nariadenie karatény

NARIADENIE KARANTÉNY

Vážení zákonní zástupcovia,

po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rožňave do karantény nastupujú žiaci 8.B triedy. Karanténa bude trvať od 9. 2. 2022 (streda) do 13.2.2022 (nedeľa). Žiaci 7.A nastupujú do karantény od 11. 2. 2022 (piatok) do 16. 2. 2022 (streda).

Počas karantény sa mení forma vyučovania z prezenčnej na dištančnú, žiaci budú vzdelávaní online podľa rozvrhu.

Prosíme zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení sledovali zdravotný stav svojich detí, informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu telefonicky konzultovali s detským lekárom a informovali triedneho učiteľa.

Prosíme zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení sledovali zdravotný stav svojich detí, informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu telefonicky konzultovali s lekárom a informovali triedneho učiteľa.

Žiaci 8.B nastupujú do školy v pondelok 14. 2. 2022, pokiaľ nemajú príznaky ako je horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, slabosť. Žiaci budú v pondelok 14. 2. 2022 pretestovaní. Žiaci 7.A nastupujú do školy v stredu 16. 2. 2022, pokiaľ budú bezpríznakoví. Žiaci budú v stredu 16. 2. 2022 pretestovaní.

 Po ukončení karantény musia mať žiaci 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Mgr. Jana Smolková, riaditeľka školy

Zoznam aktualít

Infornácia pre rodičov
POZVANIE - 26.10.2023 Mesiac úcty k starším
OZNAM - riaditeľské voľno 23.10. 2023
Začiatok školského roka 2023/2024
OZNAM - príspevok na dopravu
Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023
Triedne zasadnutia ZRPŠ
Deň matiek
Digitálny príspevok pre žiakov SR článok
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]