• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM - samotestovanie

Dôležité upozornenia:
Prosíme zákonných zástupcov, ktorí budú realizovať samotestovanie žiaka v domácom prostredí, vykonanie samotestu je potrebné potvrdiť triednemu učiteľovi telefonicky, SMS správou, mailom, v nedeľu do 18.00. Pokiaľ bude výsledok testu pozitívny, žiak zostáva doma a je potrebné informovať detského lekára.
Prvé samotestovanie v domácom prostredí prebehne v nedeľu 19. 9. 2021.
Antigénové testy boli zákonnému zástupcovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.
Pripíjame inštruktážne video:
https://www.youtube.com/watch?v=bihiBgpM9pc

Zoznam aktualít

OZNAM - samotestovanie
OZNAM - AG testy
OZNAM - Usmernenie k otvoreniu šk.r. 2021/2022
OZNAM - poskytovanie dotácií na stravu v šk.r. 2021/2022
OZNAM - od 26. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 5. – 7. ročníka
OZNAM - Usmernenie k postupnému návratu žiakov do základnej školy s účinnosťou od 19. apríla 2021
OZNAM - od 19. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka
OZNAM - od 12. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni
OZNAM - Zmena rozhodnutia ministra školstva
OZNAM - Veľkonočné prázdniny 2020/2021
1 2 3 4 5 [>]