• O NÁS
 • HISTÓRIA
 • AKTUALITY
 • DOKUMENTY
 • PROJEKTY
 • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM - Usmernenie k postupnému návratu žiakov do základnej školy s účinnosťou od 19. apríla 2021

              

Základná škola, Školská 295, 049 32 Štítnik

  

Usmernenie k postupnému návratu žiakov do základnej školy

s účinnosťou od 19. apríla 2021

Riaditeľka Základnej školy v Štítniku so súhlasom zriaďovateľa školy – obec Štítnik vydáva usmernenie o plánovaných krokoch k postupnému otváraniu základnej školy a návratu žiakov po dištančnej forme vzdelávania v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Medzi hlavné kritériá obnovenia prevádzky školy patria:

 1. Zlepšenie stavu ochorenia a šírenia sa koronavírusu (zníženie počtu nakazených v okrese Rožňava – na základe relevantných údajov od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave).
 2. Prechod do červenej farby - II. stupeň varovania COVID AUTOMAT-u
 3. Negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid – 19 nie starším ako 7 dní (školstvo sa riadi podľa celoslovenského COVID AUTOMAT-u, ktorý je  v čiernej fáze) alebo negatívny výsledok PCR testu na ochorenie Covid – 19 nie starším ako 7 dní (školstvo sa riadi podľa celoslovenského COVID AUTOMAT-u, ktorý je  v čiernej fáze), alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti (poprípade žiak na 2. stupni) prekonal ochorenie Covid – 19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu Covid – 19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Fázy postupného návratu žiakov do škôl:

 1. fáza – návrat žiakov 1. stupňa základnej školy od 12. apríla 2021 (pondelok).

PODMIENKA: pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupca žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom (viď. bod 3 kritériá obnovenia prevádzky školy).

 1. fáza – návrat žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy od 19. apríla 2021 (pondelok).

PODMIENKA: pretestovanie žiaka a aspoň jedného zákonného zástupca žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom (viď. bod 3 kritériá obnovenia prevádzky školy).

 1. fáza – návrat žiakov 5. – 7. ročníka základnej školy od 26. apríla 2021 (pondelok).

PODMIENKA: pretestovanie žiaka a aspoň jedného zákonného zástupca žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom (viď. bod 3 kritériá obnovenia prevádzky školy).

Možnosti testovania sa pred nástupom žiakov a zamestnancov do základnej školy:

 1. Odporúčame využiť možnosti pretestovania sa na stálych mobilných odberových miestach  v jednotlivých obciach a mestách. 
 2. Odporúčame využiť možnosti pretestovania sa v mobilnom odberovom mieste v obci Štítnik dňa 17. 4. 2021 (sobota).

Opatrenie pre žiakov:

 1. V prvý deň nástupu do základnej školy žiak 1. aj 2. stupňa prichádza v doprovode zákonného zástupcu. Pri žiakovi 1. stupňa sa najmenej jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže platným negatívnym výsledkom antigénového testu (kritériá obnovenia prevádzky školy viď. bod 3).  Pri žiakovi 2. stupňa sa žiak a najmenej jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže platným negatívnym výsledkom antigénového testu (kritériá obnovenia prevádzky školy viď. bod 3). 
 2. Zákonný zástupca v prvý vyučovací deň je povinný vyplniť povinné prílohy pri nástupe žiaka na prezenčné vyučovanie.
 3. Podľa vyhlášky č. 175 Úradu verejného zdravotníctva SR vo všetkých priestoroch interiérov budov použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:
 • žiakov v škole alebo v školskom zariadení.
 1. Každý žiak je povinný mať pri sebe v škole najmenej jedno náhradné rúško.

Opatrenia pre pedagogických a odborných zamestnancov:

 1. Podľa vyhlášky č. 175 Úradu verejného zdravotníctva SR vo všetkých priestoroch interiérov budov použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
 1. Všetci zamestnanci v prvý vyučovací deň sú povinní vyplniť povinné prílohy pri nástupe do zamestnania.
 2. Pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní riadiť sa upraveným rozvrhom dozoru v pavilónoch, upraveným rozvrhom dozoru v školskej jedálni, upraveným úväzkom vzhľadom na jednotlivé fázy postupného otvárania školy.
 3. Pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní riadiť sa manuálmi a usmerneniami:
 • Mapa COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT ,
 • Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021,
 • Metodické usmernenie k návratu do škôl (19. 4. 2021),
 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. apríla 2021,
 • Pokyny upravujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov s účinnosťou od 19. apríla 2021.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nás všetkých odporúčame o zváženie pretestovania obidvoch rodičov aj v prípade, že žijú v spoločnej domácnosti.

Mgr. Jana Smolková

                                                                                                                      riaditeľka školy

Zoznam aktualít

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.ánok
OZNAM - Dištančné vdelávanie žiakov 2.stupňa
OZNAM - vyzdvihnutie samotestov 10.11.2021, usmernenia
OZNAM - jesenné prázdniny, samotestovanie
OZNAM - samotestovanie
OZNAM - AG testy
OZNAM - Usmernenie k otvoreniu šk.r. 2021/2022
OZNAM - poskytovanie dotácií na stravu v šk.r. 2021/2022
OZNAM - od 26. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 5. – 7. ročníka
OZNAM - Usmernenie k postupnému návratu žiakov do základnej školy s účinnosťou od 19. apríla 2021
1 2 3 4 5 6 [>]