• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM - od 12. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni

Vážení rodičia, milí žiaci.

               Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 8. apríla 2021, s účinnosťou od 12. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni.

         Žiaci prichádzajú do školy v sprievode zákonného zástupcu. Zákonný zástupca sa preukazuje negatívnym výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršmí ako 7 dní alebo negatívnym výsledokom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo zákonný zástupca prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, respektíve potvrdenie o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny a od očkovania uplynulo viac ako dva týždne.

Zákonný zástupca predkladá škole Čestné vyhlásenie a Súhlas so spracovaním údajov.

             O ďalších podrobnostiach nástupu detí Vás budú informovať triedni učitelia.

             Všetci ostatní žiaci školy pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Mgr. Jana Smolková

riaditeľka školy

(172.28 kb)

Zoznam aktualít

OZNAM - samotestovanie
OZNAM - AG testy
OZNAM - Usmernenie k otvoreniu šk.r. 2021/2022
OZNAM - poskytovanie dotácií na stravu v šk.r. 2021/2022
OZNAM - od 26. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 5. – 7. ročníka
OZNAM - Usmernenie k postupnému návratu žiakov do základnej školy s účinnosťou od 19. apríla 2021
OZNAM - od 19. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka
OZNAM - od 12. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni
OZNAM - Zmena rozhodnutia ministra školstva
OZNAM - Veľkonočné prázdniny 2020/2021
1 2 3 4 5 [>]