• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE žiakov 2. stupňa v školskom roku 2020/2021

       Dištančné vzdelávanie žiakov 2. stupňa bude prebiehať podľa zverejnených týždenných rozvrhov. Rozvrhy žiakov 2. stupňa sú zostavené tak, aby zohľadňovali metodické pokyny Štátneho pedagogického ústavu. Žiak je povinný rešpektovať a zúčastňovať sa dištančného vzdelávania podľa rozvrhu svojej triedy. Je dôležité, aby žiaci dodržiavali termíny a pracovali aktívne počas dištančného vzdelávania. Časový harmonogram vyučovacích hodín je podľa doterajšieho časového harmonogramu vrátane prestávok. (1. hodina od 8.15 do 9.00, 2. hodina od 9.05 do 9.50, 3. hodina 10.10 do 10.55). 

                                         

Mgr. Jana Smolková

riaditeľka ZŠ

                                                                             

Zoznam aktualít

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ ( tlačivá na stiahnutie)
Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“
Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivá na stiahnutie)
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE žiakov 2. stupňa v školskom roku 2020/2021
Pokyny upravujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov platné od 26.10.2020
ROZHODNUTIE ministra školstva o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach s platnosťou od 26.10.2020.
COVID 19 - Opatrenia od 26.10.2020
Oznam platný od 26.10.2020
Pokyny upravujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov platné od 12.10.2020
1 2 3 [>]