• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE žiakov 2. stupňa v školskom roku 2020/2021

       Dištančné vzdelávanie žiakov 2. stupňa bude prebiehať podľa zverejnených týždenných rozvrhov. Rozvrhy žiakov 2. stupňa sú zostavené tak, aby zohľadňovali metodické pokyny Štátneho pedagogického ústavu. Žiak je povinný rešpektovať a zúčastňovať sa dištančného vzdelávania podľa rozvrhu svojej triedy. Je dôležité, aby žiaci dodržiavali termíny a pracovali aktívne počas dištančného vzdelávania. Časový harmonogram vyučovacích hodín je podľa doterajšieho časového harmonogramu vrátane prestávok. (1. hodina od 8.15 do 9.00, 2. hodina od 9.05 do 9.50, 3. hodina 10.10 do 10.55). 

                                         

Mgr. Jana Smolková

riaditeľka ZŠ

                                                                             

Zoznam aktualít

OZNAM - od 26. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 5. – 7. ročníka
OZNAM - Usmernenie k postupnému návratu žiakov do základnej školy s účinnosťou od 19. apríla 2021
OZNAM - od 19. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka
OZNAM - od 12. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni
OZNAM - Zmena rozhodnutia ministra školstva
OZNAM - Veľkonočné prázdniny 2020/2021
OZNAM - Usmernenie k postupnému návratu žiakov do základnej školy
OZNAM - Zápis do prvého ročníka 2021
OZNAM - Vyučovanie od 8.3.2021
Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021
1 2 3 4 5 [>]