• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM - začiatok roka

Vážení rodičia, milí žiaci!

Brány našej školy sa po horúcich letných prázdninách opäť otvárajú 2. septembra 2020. Tešíme sa na najmenších prváčikov, ktorí do školských lavíc zasadnú po prvýkrát ale samozrejme aj na starších žiakov, ktorých sme dlhšiu dobu z dôvodu hrozby pred šírením koronavírusu nevideli.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si Vás, rodičov aj žiakov, dovoľujeme informovať o  Pokynoch upravujúcich podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov (viď. príloha 1), ktoré vydala riaditeľka školy. 

Zároveň je našou povinnosťou informovať Vás o hygienicko-epidemiologických podmienkach nástupu žiakov do školy. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Zákonný zástupca:

-       Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

-       Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

-       Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

-       Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí do konca školského roku 2020/2021.

-       Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie (viď. príloha 2), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď. príloha 3).

-       V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Mgr. Jana Smolková 

                                                                                                                  riaditeľka školy 

(140.26 kb)
(164.39 kb)
(96.56 kb)

Zoznam aktualít

OZNAM - začiatok roka
OZNAM - koniec roka
OZNAM
Usmernenie k prihláškam na stredné školy
Cestovné - AKTUALIZOVANÉ
Informácie o kontaktoch
Prihlášky na stredné školy
Hodnotenie žiakov
Zápis 2020
Všeobecné informácie