• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy v Štítniku v spolupráci so zriaďovateľom Obecným úradom v Štítniku oznamuje rodičom a žiakom základnej školy, že brány školy ostávajú naďalej zatvorené, žiaci od 1. júna 2020 do školy nenastúpia. 

Uvedené rozhodnutie je výsledkom:

a.      nízkeho záujmu zákonných zástupcov žiakov o priame vyučovanie, ktorí uprednostnili dištančné vzdelávanie ako predchádzanie šírenia koronavírusu,

b.     zohľadnenia miestnych podmienok spádovej školy pre žiakov z 13 obcí v zriaďovateľskej pôsobnosti (možný vývoj šírenia nákazy COVID-19). 

Mgr. Jana Smolková, v.r.                                                                     Ladislav Belányi, v.r.

   riaditeľka školy                                                                                     zriaďovateľ školy 

V Štítniku, 25. mája 2020 

Zoznam aktualít

OZNAM - začiatok roka
OZNAM - koniec roka
OZNAM
Usmernenie k prihláškam na stredné školy
Cestovné - AKTUALIZOVANÉ
Informácie o kontaktoch
Prihlášky na stredné školy
Hodnotenie žiakov
Zápis 2020
Všeobecné informácie