• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Usmernenie k prihláškam na stredné školy

Usmernenie pre rodičov ohľadom prihlášok a postupu prihlásenia žiaka na strednú školu

1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať
dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej
istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej
školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
(alebo poštou na adresu strednej školy).
2. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
3. Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej
bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium
alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
4. Vzor Záväzného potvrdenia o nastúpení, nenastúpení na strednú školu prevzal zákonný
zástupca dňa 05. 05. 2020 od výchovného poradcu Základnej školy, Školská 295, 049 32
Štítnik.
5. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku
na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
6. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 :
a. rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na strednú školu
b. zverejní zoznam na webovom sídle školy alebo výveske školy
c. doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy
(napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo
poštou.
7. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných
miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
8. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ
strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Zákonný zástupca maloletého
uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka
na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
9. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú
k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
10.

Zoznam aktualít

OZNAM - začiatok roka
OZNAM - koniec roka
OZNAM
Usmernenie k prihláškam na stredné školy
Cestovné - AKTUALIZOVANÉ
Informácie o kontaktoch
Prihlášky na stredné školy
Hodnotenie žiakov
Zápis 2020
Všeobecné informácie