• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

                            Základná škola, Školská 295, 049 32 Štítnik

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku v súvislosti so šírením koronavírusu vydáva nasledovné opatrenia:

1.     Oboznámenie zamestnancov školy s preventívnymi ochrannými opatreniami pred šírením koronavírusu a poučenie zamestnancov o opatreniach a zákazoch vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ústredným krízovým štábom SR.  

2.     Poučenie žiakov s preventívnymi ochrannými opatreniami pred šírením koronavírusu  a ich zabezpečením v priestoroch školy: 

-       pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, 

-       nedotýkať sa očí, nosa, úst neumytými rukami, 

-       pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, 

-       vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a majú najmenej jeden z príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť. 

3.     Denné upozorňovanie a vyzývanie žiakov na prísne dodržiavanie vyššie uvedených preventívnych ochranných opatrení. 

4.     Sledovanie zdravotného stavu žiakov a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov. 

5.     Dočasné zrušenie záujmovej činnosti na škole až do odvolania. 

6.     Zrušenie všetkých zájazdov a exkurzií do zahraničia s okamžitou platnosťou.

7.     Zabezpečenie zvýšených hygienických opatrení:

-       v sociálnych zariadeniach,

-       v školských jedálňach. 

8.     V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školy, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblasti, kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy (zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, dýchavičnosť) musí:

-       ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi,

-       v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku,

-       v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

Call centrá:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 0918 389 841

                                                                                                        Mgr. Jana Smolková

                                                                                                           riaditeľka školy 

Zoznam aktualít

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA 2024
Jarné prázdniny 2023/2024
Testovanie 9
OZNAM - riaditeľské voľno 15.12.2023
OZNAM - vyplácanie csetovného 12.12.2023
Infornácia pre rodičov
POZVANIE - 26.10.2023 Mesiac úcty k starším
OZNAM - riaditeľské voľno 23.10. 2023
Začiatok školského roka 2023/2024
OZNAM - príspevok na dopravu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]