• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM - Usmernenie k otvoreniu šk.r. 2021/2022


Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci.

   Nový školský rok 2021/2022 sa blíži. Aj v tomto školskom roku musíme dodržiavať protiepidemické opatrenia, aby sme zabezpečili v našej škole bezpečné prostredie pre všetkých. Z tohto dôvodu je nutné, aby žiaci mali, každý deň pri príchode do školy, so sebou 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky. Zároveň v škole naďalej platí zákaz pohybu sprevádzajúcich osôb žiakov vo vnútorných priestoroch školy.  

   V prvý deň nástupu do školy, t. j. 2. 9. 2021, prídu žiaci do školy s tlačivom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. S týmto dokumentom musí prísť žiak do školy vždy, keď vymešká 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ zákonný zástupca nevie vylúčiť príznaky kontaktuje detského lekára.

   Druhé tlačivo, Oznámenie o výnimke z karantény, je možné použiť v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede a uplatniť výnimku si môžu:

  • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní,
  • plne zaočkovaní žiaci alebo zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Za žiaka môže zákonný zástupca oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenia o výnimke z karantény.“

   Ďalšie pokyny sú uvedené v dokumente Pokyny upravujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy.

Veríme, že tento školský rok zvládneme v zdraví. Tešíme sa na Vás!

                                                                                              Mgr. Jana Smolková, riaditeľka školy

(442.29 kb)

Zoznam aktualít

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.ánok
OZNAM - Dištančné vdelávanie žiakov 2.stupňa
OZNAM - vyzdvihnutie samotestov 10.11.2021, usmernenia
OZNAM - jesenné prázdniny, samotestovanie
OZNAM - samotestovanie
OZNAM - AG testy
OZNAM - Usmernenie k otvoreniu šk.r. 2021/2022
OZNAM - poskytovanie dotácií na stravu v šk.r. 2021/2022
OZNAM - od 26. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 5. – 7. ročníka
OZNAM - Usmernenie k postupnému návratu žiakov do základnej školy s účinnosťou od 19. apríla 2021
1 2 3 4 5 6 [>]