• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM - od 19. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka

Základná škola, Školská 295, 049 32 Štítnik

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci!

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka. Podmienky nástupu žiakov:

  1. V prvý deň nástupu do základnej školy žiak prichádza v doprovode zákonného zástupcu.
  2. Pri žiakovi 2. stupňa sa žiak a najmenej jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže platným negatívnym výsledkom antigénového testu (negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid – 19) nie starším ako 7 dní  alebo negatívny výsledok PCR testu na ochorenie Covid – 19 nie starším ako 7 dní, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti (poprípade žiak na 2. stupni) prekonal ochorenie Covid – 19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu Covid – 19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní).
  3. Zákonný zástupca v prvý vyučovací deň je povinný vyplniť povinné prílohy pri nástupe žiaka na prezenčné vyučovanie.
  4. Žiaci v základných školách – II. stupeň sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.“

S pozdravom Mgr. Jana Smolková

riaditeľka školy

(163.24 kb)

Zoznam aktualít

OZNAM - príspevok na dopravu
OZNAM - 18.05.2022 riaditeľské voľno - žiaci 6.až 9. ročníka
OZNAM - Testovanie 5
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA 2022
OZNAM - prerušenie prevádzky ŠJ
OZNAM - príspevok na dopravu
Testovanie 9 2022
Jarné prázdniny 2021/2022
Nariadenie karatény
Polročné prázdniny 2021/2022
1 2 3 4 5 6 7 [>]