• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Všeobecné informácie

Vážení rodičia, žiaci, široká verejnosť

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. 

V nadväznosti na toto usmernenie Základná škola v Štítniku prijala určité opatrenia.

Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin. Deti nemajú prázdniny.

Od 16. marca sme prerušili vyučovanie v škole prezenčnou formou. Zabezpečujeme vzdelávanie žiakov, samoštúdium dištančnou formou. Vyučujeme na diaľku. Každý učiteľ si zvolil svoju vlastnú metódu, formu, didaktické postupy, spôsob komunikácie so žiakmi. Vzdelávanie prebieha najčastejšie on-line, prostredníctvom elektronickej komunikácie. Využívame rôzne edukačné efektívne nástroje. 

Základná škola má aj svoju facebookovu stránku – Základná škola Štítnik. Na tejto stránke uverejňujeme aktuálne informácie, oznamy, učebné materiály či rôzne inšpirácie.           Vznikla nová webová stránka učímenadiaľku.sk, ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách. Cieľom webovej stránky je pomôcť učiteľom, ale i žiakom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým počas prerušenia vyučovania. Kde je množstvo materiálov na jednom mieste. Pre deti, ktoré nemajú prístup k internetu je vysielanie na RTVS – Školský klub.

Verím, že túto neľahkú situáciu zdarne a najmä v zdraví zvládneme.

                                                                                           Mgr. Jana Smolková

                                                                                               riaditeľka školy

Zoznam aktualít

OZNAM - začiatok roka
OZNAM - koniec roka
OZNAM
Usmernenie k prihláškam na stredné školy
Cestovné - AKTUALIZOVANÉ
Informácie o kontaktoch
Prihlášky na stredné školy
Hodnotenie žiakov
Zápis 2020
Všeobecné informácie